હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એક્સ્પર્ટ બાબા

સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ

in5

One response to “એક્સ્પર્ટ બાબા

  1. hitesh m. sanghvi July 19, 2013 at 1:57 am

    Technology no Upyog karvo j rahyo. Baba na gyan no aapane saune laabh male.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: