હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૫

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

આ પ્રશ્ન અંગ્રેજીમાં…

What is the value of an year?

Advertisements

Comments are closed.