હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૨

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ ચીજ છે જે, હમ્મેશ વધ્યા જ કરે છે; અને કદી પાછી આવતી નથી?

Advertisements

Comments are closed.