હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કસોટીની પ્રથા – અધીર અમદાવાદી

ખુદા, તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી,
પરણેલા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી.

ખૂબી એ કે ભૂલી જાવ બર્થ ડે તો પકડે કોલર,
ને યાદ રાખો ત્યારે, તબિયત સારી નથી હોતી.

જગતમાં સર્વને કહેતા ફરો નહિ કે ચા કરજો,
ઘણાંય એવાંય છે જેની ચા સારી નથી હોતી.

નથી અંધકારમય રસ્તો છતાં ખોવાઇ જવાય છે,
ચીંધે રાહ જે પત્નીઓ એ દિશા સારી નથી હોતી.

કુંવારોઓ છો ભરે બેચાર વધુ દમ આઝાદીના,
પરણેલાઓના ઘરની આબોહવા સારી નથી હોતી.

સહે છે પત્નીના બોજા સાથે કામકાજનો બોજો,
કરે પત્નીઓ પતિની એ દશા સારી નથી હોતી.

કબરમાં પોઢશો તો ત્યાંથીય પત્ની ઊભા કરશે,
અહીં ‘અધીર’ કોઇ પણ જગા સારી નથી હોતી.

– અધીર અમદાવાદી

(‘બેફામ’ સાહેબની ખુબ જાણીતી ગઝલની પેરોડી – ‘બેફામ’ સાહેબની જાહેર ક્ષમાયાચના સાથે….)

એ સરસ ગઝલ અહીં વાંચો અને સાંભળો

અહીં  ‘બેફામ’ વિશે જાણો

——————

સાભાર –  શ્રી. વિનોદ પટેલ

પન્ચ લાઈન…

      હવે કોઈ અમારી કસોટીની પ્રથા – ‘ હુંશિયારીની કસોટી’ વિશે આવી પેરડી લખે તો મઝા આવી જાય !

Advertisements

One response to “કસોટીની પ્રથા – અધીર અમદાવાદી

  1. Anila Patel July 9, 2013 at 10:09 am

    પરણેલાઓના ઘરની આબોહવા સારી નથી હોતી તોય છોરો કે’દાડાનુ પરણુ પરણુ કરતો’તો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: