હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૧

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ ચીજ છે જે, એક બિસ્કીટ જેટલી જ છે; પણ આખી ને આખી નદી પણ તેને ભરી ન શકે?

Comments are closed.

%d bloggers like this: