હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઍક શેર પેશ કીયા હે

આપ પણ લખ્યા કરો મારી જેમ ગઝલ
આપનું પણ મારરી જેમ નામ થૈ જશે
જ્યારે આપ પર પડશે ઇંડા ,ટમેટા ને ચંપલ
ત્યારે  શાક અને ચંપલનો ખર્ચો બચી જશે !

Advertisements

3 responses to “ઍક શેર પેશ કીયા હે

  1. સુરેશ જાની July 7, 2013 at 10:09 am

    શરદ ભાઈ પણ કવિતડાં કરે જ છે, અને સુજા પણ!
    એટલે શશા વાળો ફાયદો રાત્રિ એકલા માણે – એ સંભવ વધારે છે !

  2. Sharad Shah July 7, 2013 at 8:06 am

    ભરતભાઈ;
    આપ ખુબ ગઝલો લખો. જ્યારે જ્યારે તમારી ઉપર ફેંકેલી શાકભાજી/ચપ્પલનો જથ્થો વાપરતાય વધે તેવું લાગે તે દિવસે જમવા બોલાવજો. હું ચપ્પલ પહેર્યા વગર આવી જઈશ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: