હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૦

4_july_google

આજે ૪, જુલાઈ- અમેરિકાનો સ્વાતંત્ર્ય દિન.

આજથી ‘હુંશિયારીની કસોટી’ ફરીથી શરૂ…..

——————

સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એક માળના, ચાર રૂમ ધરાવતા,  ઈંટોના મકાનને પૂરું કરવા કેટલી ઈંટો જોઈએ?

Advertisements

Comments are closed.