હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બહુ શિખામણ નો દેવી

બહુ શિખામણ નો દેવી
એક ભાઇ બસ સ્તંડ પર ઉભાઉભા ચિરુટ પીતા હતા. ત્યાં એક બેન ખભે થેલો. ખાદીના બ્લાઉઝ ને સાડી વાળા આવ્યા.
બેન -તમે રોજની કેટલી ચિરુટ પિઓ છો.?
ભાઇ -ત્રણ ચાર
બેન -એક ચિરુટના કેટલા પૈસા?
ભાઇ -એક ચિરુટના ૨૫ રુપીયા,હું ઇટાલી થી મંગાવું છું.
બેન -એટલે રોજના ૧૦૦ રુપીયા ?
ભાઇ -હા, કોક વાર વધુ,
બેન -કેટલા વક્હતથી પિઓ છો ?
ભાઇ -લગભગ ૨૫ વરસથી.
બેન -એટલે તમે મહિનાના  ૩૦૦૦ વરસ્ના ૩૬૦૦૦ ને ૨૫ વરસના લગભગ દસેક લાખ રુપીયા ફુંકી માર્યા હશે..
માનો કે તમે એ ન પીતા હોત તો આપણી પાછળ જે ત્રણ માળનો બંગલો છે તેવો બંગલો તમારો હોત.
ભાઇ -તમારી વાત તદ્દન સાચી બેન એક વાત કહું
બેન -કહો ને
ભાઇ – આવું નો પુછય પણ તમે કોઇ દિ ચિરુટ પીધી
બેન – ના રે ના.
ભાઇ -ભાઇ -હા એ વાત સાચી.બેન તમે ક્યાં રહો છો.
બેન – એક રુમ રસોડા મા
ભાઇ -આ પાછળ દેખાય છે તે મારો જ બંગલો છે ને માથેરાન મહાબળેશ્વર ને લોનાવલામા મારી ફાઇવ સ્ટાર હોટલો છે. કોઇ વાર જવું હોતો મને કેજો. !

Advertisements

3 responses to “બહુ શિખામણ નો દેવી

  1. Bharat Pandya June 17, 2013 at 5:04 pm

    એક જાહેર હીતમા નિવેદન/એકરાર – મારી બધી જોકો -ક્યાંક ગુજરાતીમા ક્યાંક ઇંગ્લીશ્મા વાચેલી કે સાંભળેલી હોય છે,.ઍકેય મારે બનાવેલી નથી,.

  2. સુરેશ June 17, 2013 at 3:53 pm

    કાલે જ નેટ પરથી આવેલી ફેરારી/ બિયર વાળી જોકનો સરસ ભાવાનુવાદ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: