હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હ્ઉં કાઇ વેચવાનો નથી

ચાર જણા હોટલ્મા બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા
અમેરિકન હહે બ’ઉં ખુબ પૈસાદાર છું ને સીટીબેંક ખરીદી લેવાબો છું
ઈંગ્લેન્ડ્વાલો કહે ંઅરે પાસે તો એટલા પૈસા છે કે હું  જનરસ્લ મોટર ખરીદવાનો છું
એક શેખ હતો એ કહ્એ “આ બધું તો ઠીક હું માય્ક્રોસોસફ્ટ વચાતુ લેવાનો છું
મફતભાઇ પટેલ કોફીમા ચમચો હલાવાતા કહે ‘પણ હ્ઉં કાઇ વેચવાનો નથી !

Advertisements

6 responses to “હ્ઉં કાઇ વેચવાનો નથી

 1. P.K.Davda June 11, 2013 at 10:32 am

  નામ જ મફતભાઈ છે… સમજ્યા કે નહિં?

 2. mdgandhi21, U.S.A. June 11, 2013 at 12:40 am

  મફતભાઈ અમદાવાદી હશે.

 3. Ramesh Patel(Aakashdeep) June 10, 2013 at 7:24 pm

  તમે લીધે રાખો છેવટે મારે ત્યાં જ ગીરવી રાખવા આવવું પડશે!

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 4. સુરેશ જાની June 10, 2013 at 3:42 pm

  મફતભાઈ મારા મેનેજરના આસિસ્ટન્ટ છે !

 5. bharatpandya June 10, 2013 at 12:21 pm

  મુ.પ્રજ્ઞાબેન.
  બારે મેઘ એમ કહેવાય. તો આ બારે મેઘના નામ કયા?
  (ઝરમર, મુશળચાર, હેલી એવા થોડા ખબર છે,)

 6. dhufari June 10, 2013 at 10:37 am

  ભાઇ આપણા પટેલ સાહેબે ખરી સંભળાવી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: