હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સાચી ઉમર

એક ભાઈ એ નવી કાર લીધી. પત્ની એ હઠ પકડી કે “ પહેલી ડ્રાઇવ હું જ કરીશ “
ભાઈ એ પત્ની ને ઘણું સમજાવી , પ ના માની . આખરે ભાઈ એ કહ્યું …..
“જો રસ્તામાં ગાડી અથડાશે તો કાલ ના છાપા માં તારું નામ અને તારી સાચી ઉમર જાહેર થઈ જશે “………
પત્ની ચૂપ ચાપ બાજુની સીટ પેર બેસી ગઈ….
Advertisements

5 responses to “સાચી ઉમર

 1. Bipin Desai June 11, 2013 at 6:07 am

  વાહ વાહ….

 2. dhirajlalvaidyadh June 6, 2013 at 12:55 am

  ભણકીની માઁ રામલાના બાપુને તેની ઉંમર કહેતાં કહે છે કે:
  ” જીવલા, હું આજે ૨૫ વરહની થઇ.”
  જીવલો: ખરેખર! અલી, હાસુ બોલે છે?
  ભણકીની માઁ : છેલ્લા ૨૫ વરહથી આપણી તો ભૈ એક જ જબાન છે.

 3. dhirajlalvaidyadh June 6, 2013 at 12:50 am

  ભાઇ વિનોદભાઇની કોમેન્ટ, હમણા ચોથી ચોપડી પાસ, અમારો રામલો વાંચી ગયો.
  મને પૂછવા લાગ્યો, ” મોટાભૈ, આમ તો આપણી પડોસણ ભણકી ૨૫ વરહની ઉંમરની થઇ.એ જો આમ કહેવા માંડે તો એ ૫૦ વરહની થાય, ત્યારે તેને ઘોડીયા(ખોઇ-પારણાં)માં સુવડાવવી પડે.

 4. mdgandhi21, U.S.A. June 5, 2013 at 1:09 pm

  એ ભાઈ કેવો નસીબદાર કે એમને આવી કહ્યાગરી અને થોડામાં ઘણું સમજી જાય તેવી પત્ની મળી………..

 5. Vinod R. Patel June 5, 2013 at 10:56 am

  એમ કહેવાય છે કે સ્ત્રી ની ઉંમર દર વર્ષે એક વર્ષ ઘટતી જાય છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: