હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આમા સમજવું શું ?

અમે.  અમે તા, ૨૦ એપ્રિલલ ના રોજ માગેલી શ્રી મગનભાઇ ની  માફી બદલ માફી માગીયે છીયેા અમારો ઇરાદો તા. ૧૫ એપ્રિલના રોજ છપાયેલા ખોટા નિવેદનો ને સુધારવાનો હતો.અમે ખોટી રીતે ખોટા ખુલાસા પ્રગટ કર્યા.અમે સમજીયે છીયે કે અમારા ખુલાસા ખોટા હતા અમે શ્રી મગનભાઇ ની માફી માગેયે છીયે અને અમારી અગાઉની માફીથી  તેમને પહોંચેલ તકલીફ અને દુખ બદલ અમબે દુખ છે,

From Reader’s Digest

3 responses to “આમા સમજવું શું ?

  1. P.K.Davda June 2, 2013 at 8:50 am

    માફી એટલે માફી. બીજું બધું ભૂલી જવાનું

  2. dhirajlalvaidya June 2, 2013 at 2:39 am

    જ્યારે કોઇ માણસને ન-છૂટકે પોતે ગૂન્હેગાર કે દોષિત ન હોવા છતાં લાચારીએ માફી માંગવી પડે ત્યારે તેના જખમની ચોટ હ્રદયના ઊંડાણમાં લાગી હોય છે. અને તે કેટલું વસમું હોય છે તેનો અંદાજ કદાચ અનુભવ્યા વગર કાચો-પોચો જ રહે. આ નુકશાન કદાચ પૈસાથી કે માફી જેવી ફોરમાલીટીઝથી ભરપાઇ ન જ થઇ શકે. માટે કોઇને માટે પણ કોઇ નબળો પ્રતિભાવ આપતાં પહેલાં હકીકતને “સાત ગરણે ગાળીને” જ વ્યક્ત કરવો જોઇએ. એ વ્યાજબી છે.

  3. Anila Patel June 1, 2013 at 12:59 pm

    હવે તો માફી માગી લીધીને હવે તો સુખી થૈ જાઓ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: