હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફૂલ સજાવટ – જૂતામાં ; flower_shoes

ફૂલ સજાવટ – જૂતામાં ; flower_shoes.

Israel’s Amazing Medical Technology
Watch the film, listen carefully and see what is supposedly accomplished.

Show/send this to those suffering from Cancer, Parkinson’s, Tumors, etc.

Advertisements

One response to “ફૂલ સજાવટ – જૂતામાં ; flower_shoes

  1. Jayshree pandya June 1, 2013 at 6:00 am

    Khub j sundar vah..vah..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: