હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૨૯

  સાભાર – શ્રી. ધીરજલાલ વૈદ્ય

 ભારતમાં જે પાછળ આવે છે; તે અમેરિકામાં આગળ અને પાછળ આવે છે; અને ઇન્ગ્લેન્ડમાં વચ્ચે આવે છે.

Advertisements

Comments are closed.