હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૨૮

સાભાર – શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ 

  1. એક સરદાર પાણીની નીચે છે. એનું નામ શું?
  2. તે પાણીની બહાર આવી ગયો. તેનું નામ શું? 

Advertisements

Comments are closed.