હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૨૭

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ ચીજ છે; જે કોઈને ગમતી નથી; પણ તે તેને ગુમાવવા પણ ઈચ્છતો/તી નથી?

Comments are closed.

%d bloggers like this: