હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફરીથી મુલ્લાં નસિરૂદ્દિન

સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ 

મુલ્લા નદી કાંઠે એક ડોલમાં પાણી ભરી તેમાં ફિશિંગરોડ લટકાવી ખુરશી નાખી બેઠો બેઠો બુમો મારતો હતો, “નવ પકડી, નવ પકડી”.એક બાનુએ આવીને પૂછ્યું,” ,કેટલી પકડી?” મુલ્લા કહે,”દસ પકડી” “દસ પકડી” .

6 responses to “ફરીથી મુલ્લાં નસિરૂદ્દિન

 1. MG મે 18, 2013 at 7:54 pm

  આ ઊમેરણ લાગે છે!

 2. Bharat Pandya મે 18, 2013 at 3:12 pm

  એક છોકરો બોટાદ ગામે એક ત્રેન પર છપા વેચતો. છ વાગે સવારે ગાડી આવે, ઍ બુમ મારે બોટાદના ૭ માણસો છેતરાણા કોઇ છાપુલે એટલે એની બુમ બદલાય જાય પછી બોલે ૭ માણ્સો છેતરાણા.

 3. Vinod R. Patel મે 18, 2013 at 11:11 am

  મુલ્લાને મન માછલી અને મહિલામાં કોઈ ફર્ક નહી !

 4. Anila Patel મે 18, 2013 at 9:39 am

  બાનુ એટલા નાના હતાકે ડોલમા સમાઇ ગયા?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: