હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

જે ટાણે જે શોભતુ હોય તે શોભે

પહેલી રાતે.
વર પલંગ પર બ્એસી વહુ ને કહી રહ્યો હતો
“સૌનુ ધ્યાન રાખજે. મારા મા બાપની કળજી લેજે, મોટાભાભિ ને માન આપજે, બધા હારે હળી મળી ને રેજ્એ —–”
વહુ એ ઉભા થૈઉ દરવાજો ખોલ્યો ને જોર થી ક્ર્ધુ
” એ બધા કાન દૈ ની શું ઉભા છો અંદર આવી જાવ .અહીં સત્સંગ ચાલે છે.પરસાદ લૈ ને જજોઃ”

One response to “જે ટાણે જે શોભતુ હોય તે શોભે

  1. Atul Jani (Agantuk) મે 19, 2013 at 9:38 am

    હવેના જમાનામાં પહેલી રાત લગ્નના દિવસે નથી આવતી. કુટુંબીઓને સારુ લાગે એટલે એણે આવી વાતો કરી. બાકી પહેલી રાત તો ક્યારનીયે આવી ગઈ હોય.
    ક્યા જમાનામાં જીવો છો?
    આ ૨૧મી સદી છે. ૧૮મી સદીના જોક સંભળાવવાને બદલે કાઈક સારા(?) વીડીયો મુકો તો આપણાં સંસદ સભ્યોને મંત્રીઓ યે જોવા આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: