હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અમદાવાદીના ગુરૂ ચીના !

આ અમદાવાદી સ્કૂટર પર પાંચ સવારી તો ઘણી વાર જતો હતો.

 • પણ આ બે ચીનાઓ તો મહા ગુરૂ !
 • માત્ર  નવ સવારી !
 • ડોલમાં ટાબરિયાની મસ્તી માણો !

chinese

3 responses to “અમદાવાદીના ગુરૂ ચીના !

 1. mdgandhi21, U.S.A. મે 17, 2013 at 1:07 am

  સ્કૂટર ઉપર ત્રણની મનાઈ હોય છે, નવની નહીં………!!!!!

 2. Vinod R. Patel મે 16, 2013 at 10:10 pm

  આ ચીના કુટુંબની હિંમતને દાદ દેવી પડે .

  પેલું ટેણીયું બકેટમાં કેવું લહેરથી બેઠું છે .!

 3. Ramesh Patel મે 16, 2013 at 12:18 pm

  ઇકોનોમીકલ ટ્રાવેલીંગ એજન્સી..મેનેજમેન્ટ માટે અહીં મળો.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: