હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૨૩

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવું શું છે જેને કોઈ શરૂઆત, અંત કે મધ્ય નથી?

Advertisements

Comments are closed.