હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આંખો પહોળી કરી આપવાની, ભાગ-૩

 1. દીવાલને કાન હોય છે તો
  કાનમાં પણ દીવાલ હોય છે !
 2.  ‘દૂર’ રહેતી વ્યક્તિ જ
  ખરેખર ‘નજીક’ રહે છે !
 3. ‘ખેડૂત’નું લાઈસન્સ ન ધરાવનારા
  પણ સપનાનાં વાવેતર તો કરી શકે !
 4. અહિંસક લોકો પણ
  આપણું ‘લોહી પીતાં’ હોય છે !
 5.  ‘મોટા’ માણસની ‘નાની’ વાતો
  પણ છાપે ચડે છે !!!
 6. સરકારી કર્મચારીઓ
  પણ થાકી જતા હોય છે !!
 7. પ્રશંસા પ્રભુને પ્યારી છે,
  પણ પ્રશંસા પ્યારી હોય એ બધા પ્રભુ નથી હોતા !
 8. મરાઠીમાં મોટા ભાઈને ‘દાદા’ કહે છે.
  પણ ભાભીને ‘દાદી’ નથી કહેતાં !
 9. પત્ની રૂપાળી હોય અને પતિ શ્યામ હોય તો ‘રાધા-કૃષ્ણ’ની જોડી લાગે છે.
  પતિ રૂપાળો અને પત્ની શ્યામ હોય તોપણ ‘રાધા-કૃષ્ણ’ની જોડ જ લાગે છે. કારણ કે રૂપાળો પતિ રાધા જેવો જ લાગે છે !!
 10. મન બીજે પરોવવાથી પીડા ઓછી થાય છે.
  પણ ક્યારેક મન ‘બીજે’ પરોવવાથી જ પીડા થાય છે !!
 11. કોઈમાં ન ભળે એને
  છેવટે શ્રાદ્ધમાં તો ભળવું જ પડે છે !!!
 12. ટૂંકમાં ‘ઉનો’ (UNO) ગાડી લે અને એમાં ‘ઠંડું’ એ.સી. નંખાવે
  એવા મૂળચંદને ઊલટા-પુલટા જાણવો
-સાભાર – શ્રીમતિ અનીલાબેન પટેલ,  શૌનક દેસાઈ

4 responses to “આંખો પહોળી કરી આપવાની, ભાગ-૩

 1. nabhakashdeep મે 14, 2013 at 2:00 pm

  રેતીમાં નાવ ચલાવે ..એવું કોણ તો કહે ગુજરાતી બ્ચ્ચો.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. Vinod R. Patel મે 14, 2013 at 11:28 am

  અહિંસક લોકો પણ
  આપણું ‘લોહી પીતાં’ હોય છે !

  સત્ય અને અહિંસાના સિધ્ધાંત ઉપર મહાત્મા ગાંધીજીએ દેશને માટે આઝાદીની લડત ચલાવી હતી .

  તો શું ગાંધીજી …….????

 3. dhirajlalvaidya મે 14, 2013 at 3:08 am

  પત્રકારત્વ માટે એવું કહેવાય છે કે : ” માણસને કૂતરૂં કરડે તો એ સમાચાર નથી ગણાતાં, પણ માણસ કૂતરાને કરડે તો તે જરૂર સમાચાર કહેવાય.” હમણા તાજેતરના છાપામાં એક સમાચાર વાંચેલાં કે શિકાગોમાં એક વ્યક્તિએ ઊતરાંને બટકા(બચકાં) ભર્યાં…………………………………………છે ને મઝેદાર સમાચાર……………………….

 4. dhufari.wordpress.com મે 14, 2013 at 12:40 am

  6.સરકારી કર્મચારીઓ
  પણ થાકી જતા હોય છે !! એમને થાકી જવા માટે જ પગાર મળતો હોય છે કામ કરવા માતે નહીં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: