હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Paste a Video URL

3 responses to “

 1. Bharat Pandya મે 12, 2013 at 2:04 pm

  Vinod bhai Patel –Thank you for welcoming me !

 2. Vinod R. Patel મે 11, 2013 at 9:26 pm

  હા .દ . માં ફરી થયું વાંદરાનું આગમન .

  વાઘને ટપલી કરે એ વાંદરો જબરો જ કહેવાય !

 3. bharatpandya મે 11, 2013 at 8:53 pm

  આ વાંદર્યો જબરો છે,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: