હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઃહોટલમા બેઠા શ્ઠા બે આતંકવાદીઓ વાતો કરે છે

ઃહોટલમા બેઠા શ્ઠા બે આતંકવાદીઓ વાતો કરે છે
વૈટર આવી ને પુછે છે – તમે શુંવાત કરો છો,
પેલો – અમે ૧૦૦૦ માણસ અને એક ગધડાને મારવાનો પ્લાન બનાવીયે છીયે
વૈટર -એક ગધેડો શું કામ ?
પેલો બીજાને જે છે ‘જોયું હું નોતો કેતો માણસની કોઇને પડી નથી. Image

One response to “ઃહોટલમા બેઠા શ્ઠા બે આતંકવાદીઓ વાતો કરે છે

  1. સુરેશ જાની મે 11, 2013 at 7:52 am

    ગધેડો મહેનત કરીને પેટ પૂરે છે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: