હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અરેરે! બિચ્ચારો…

સાભાર –  શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ

pb6

2 responses to “અરેરે! બિચ્ચારો…

  1. mdgandhi21, U.S.A. મે 5, 2013 at 8:45 pm

    મુંબઈમાં ગટરના ઢાંકણા ચોરાઈ જવા એ સામાન્ય વાત છે, અને આવા અકસ્માતો લગભગ દરરોજ થાય છે અને જેને નુકસાન થયું હોય તેના સિવાય, સરકાર અને મ્યુનિસિપાલિટિ સહિત કોઈના પણ પેટનું પાણી પણ હાલતું નથી. આવા બનાવો બહુ દુઃખદ હોય છે.

  2. dhirajlalvaidya મે 5, 2013 at 4:09 am

    મ્યુનિસીપાલીટીની જીવલેણ બેદરકારીનો આ બનાવ એક ગુન્હાહિત કૃત્ય છે.
    સ્કૂટરના મડગાર્ડે લાજરાખી. બાકી ગટરના તળિયાને આંબવાનું પ્રારબ્ધ પ્રાપ્ત થયું હોત. અલ્લાતાલાની મહેરબાની…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: