હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પાસીંગ માર્ક

ચમન ક્રિકેટની મેચ રમતો હતો.૩૫ રન થ્યા એટલે ચમન ઉછલી ઉછલી ને હરખ મનાવા માંડ્યો. સામે વાળો કે “અલ્યા ૫૦ કે ૧૦૦ થાય ત્યારે આવું કરાય ૩૫ એ નહી.” ” ચમન કે “મુર્ખા આતો પાસીંગ માર્ક આવ્યા એટલે કરું છું !

2 responses to “પાસીંગ માર્ક

 1. સુરેશ જાની મે 3, 2013 at 9:44 am

  એક વિષયમાં ૩૫ કે ટોટલ ૩૫?!!
  – શા. રાઠોડનો વનેચંદ

 2. chaman મે 2, 2013 at 2:04 pm

  આ ચમનને તો ક્રિકેટ આવડતું જ નથી અને મેચ પણ જોતો નથી!!
  ટેનીસ (સિન્ગલ)ઘણા વર્ષ રમી ટેનીસમાંથી રીટાયર્ડ.
  “ચમન”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: