હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આ ઘોડી !

સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ

horse-woman

—-

અને આવાં બીજાં દસ અહીંયાં !

 

5 responses to “આ ઘોડી !

 1. Bharat Pandya મે 14, 2013 at 4:11 pm

  બામણ પરથી ય્યદ આવ્યું
  અમારા જમાનામા કોઇ વિદ્યાર્થી ને માસ્તરે પુછ્યું “તું એવો બામણ ?” છોકરા એ બચારાએ ઘણી વારતામા વાંચેલું તે કીધું “અમે ગરીબ બામણ ” !

 2. dhavalrajgeera મે 14, 2013 at 2:47 pm

  No,But,My sister in law was the rider being Shrimali Bramin.

 3. dhavalrajgeera મે 14, 2013 at 9:27 am

  ‘ટીલિ ઘોડી’ ….

  આ ફોટો મને શ્રીમાળી બ્રામણની પ્રથા યાદ કરાવી ગઈ…….

  શ્રીમાળી બ્રામણ મા કન્યાના લગ્ન થાય તેની આગલી રાતે તેના માતાપિતા ને સ્વજનો સારા મહોલ્લામા ઘરેથી વરઘોડી કરે.

  બેન્ડ વાજા સાથે ગામમા ફરી ને ઘોડી ઉપર સવાર કન્યા સાસરીઆના બારણે રાતના આવે.

  સાસુમા ઘોડી ઉપર સવાર કન્યા નુ સ્વાગત કરે.

  શ્રીફળ ચોખા અને કુમ કુમના ચાન્દ્લે ચુન્દડી માથે ઓઢાડૅ.

  આવકારની આ પ્રથા લગ્નની આગલી રાતે આજે પણ શ્રીમાળી બ્રામણમા ચાલુ રહી જે ટીલિ ઘોડી….તરીકે કહેવાય.

  Rajendra Trivedi,M.D.
  http://www.bpaindia.org

 4. Ramesh Patel મે 1, 2013 at 8:13 pm

  Real pictures and its show….Be happy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: