હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વાંદરો શું વાંચતો હતો?

મજાનું ચિત્ર – આજે સવારે જ મુકેલું.

એનાથીય સરસ મજાની કોમેન્ટ્યું આવેલી જોઈ; આ પ્રશ્ન – વાચકો જોગ..

વાંદરો શું વાંચતો હતો? 

મળેલ જવાબો આવતીકાલે જાહેર !

Advertisements

Comments are closed.