હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કઠિયારો અને જીન

સાભાર – શ્રી. રાજુ પટેલ ( ચોપડા પૂજન )
—————————————-

CP

એક એક કઠિયારાને  સંયોગથી એક જીન મળ્યો…કહે હું તારો ગુલામ છું—હુકમ કર… શું સેવા કરું…?

કઠિયારા ને તો મઝા પડી ગઈ…જીન ને કહે- એવું હોય તો કાપી નાખ મારા ભાગના લાકડા…
જીને કાપી નાખ્યાં…
કઠિયારો કહે- વેચી આવીશ..?
જીન લાકડા વેચી આવ્યો…
કઠિયારો કહે – કંઇ ખાવાનું લઇ આવ…
———————-

2 responses to “કઠિયારો અને જીન

  1. Prabhaker K. Jani April 20, 2013 at 7:08 am

    your hasya darbar very very intelligent and informative and teaches the good philosophy of life now see the e mail of chinubhai shah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: