હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એવણને ઓળખી બતાવો

સાભાર – ડો. કનક રાવળ

આ ફોટામાંના મહિલા એક અત્યંત ધનિક ભારતીય છે; અને કરોડો લોકો એમને બહુ સારી રીતે જાણે છે – તમે પણ જાણો જ છો.

sten

એમને ઓળખી બતાવશો?

જવાબ આવતીકાલે !

ST
Advertisements

Comments are closed.