હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

યાચે શું ચિનગારી ?

આપણે અહીં હુંશિયારીની કસોટીઓ  ઝાઝી  કરી. હવે ચપટિક પોરો ખાવા બેઠા છીએ; ત્યાં એક નવી જાતની હુંશિયારી જાણવા મળી…

સાભાર –

  • શ્રીમતિ પ્રજ્ઞા વ્યાસ
  • જુગલકિશોર વ્યાસ
  • લયસ્તરો

યાચે શું ચિનગારી,મહાનર, યાચે શું ચિનગારી ?…..મહાનર.

ચકમક-લોઢું મેલ્ય પડ્યું ને બાકસ લે કર ધારી;
કેરોસીનમાં છાણું બોળી ચેતવ સગડી તારી ……મહાનર.

ના સળગ્યું એક સગડું તેમાં આફત શી છે ભારી?
કાગળના ડૂચા સળગાવી લેને શીત નિવારી …….મહાનર.

ઠંડીમાં જો કાયા થથરે, બંડી લે ઝટ ધારી;
બે-ત્રણ પ્યાલા ચા પી લે કે ઝટ આવે હુંશિયારી……મહાનર.

ન.પ્રા.બુચ

જો કે, હાદ પર પેરડી એ નવાઈની વાત નથી.  આ જણે લખેલી એક પેરડી( પ્રતિકાવ્ય) અહીં ….

One response to “યાચે શું ચિનગારી ?

  1. Pingback: નટવરલાલ પ્ર.બુચ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: