હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૧૮; જવાબ

સાભાર – શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ 

एक  गंजे ( તોલિયા ) जनाबके सर पर सिर्फ दो ही बाल थे । उनके बीच मुहब्बत हो गई। पर वो शादी  नहीं कर सकते ।

પ્રશ્ન

क्यूं?

સાચો જવાબ

‘बालविवाह’  बाकायदा वर्जित है!

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો ( તેમનો અને ભાગ લેનાર સૌ મિત્રોનો આભાર )

 • અશોક મોઢવાડિયા
 • પ્રથમેશ શાહ
 • હેતલ
 • ધીરજલાલ વૈદ્ય
 • પ્રીતિ

અન્ય જવાબો

 • કિશોર ભટ્ટ
  બન્ને એક ગોત્રના છે.
 • લા’કાન્ત
  ભાઈ બહેન
 • ભરત પંડ્યા
  એક માના બે સંતાન
 • નીલેશ વણિક
  ભાઈ બહેન
 • અજય વ્યાસ
  Because there was a ‘parting’ between them!
 • મનસુખલાલ ગાંધી
  गोर महाराज कहांसे लायेंगे?
  ……. उसकी चिंता जनाब आप क्युं करने लगे? बालोंकी दुनियाका भी कोई ‘प्रीस्ट’ मिल जाता !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: