હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આકાશવાણી !

ંઅગન ટ્રૈન મ ચડવા ગયો ત્યાં આકશવાણી થૈ “બેસતો મહિ એકસીડ્ન્ટ થવાનો છ્એ” ને સાચે  એકસીડ્ન્ટ થયો !
બસમા ચડવા ગયો ત્યાં આકાશવાણી થઈ  “ટાયર ફાટવાનુ છે ” ને ફાટ્યું
વિમાનમા બેસવાગયો ત્યાં વળી આકાશવાણી થૈ  “હાય્જેક થવાનુ છે”  ને થયું

મગના એ  ઉપર જોઇ રાડ પાડી
‘ઘોડે ચડ્યો  ત્યારે તારો સાદ બેશી ગયો તો ?

6 responses to “આકાશવાણી !

 1. patelparesh April 14, 2013 at 5:32 am

  ઘોડે ચડ્યો ત્યારે ફટાકડા અને બેન્ડ વાજાનાં ાઅવાજ કે શરણાઇનાં સૂર કે પરણવાની લાયમાં આકાશવાણી ક્યાંથી સંભળાય હોય.

 2. mdgandhi21, U.S.A. April 9, 2013 at 1:37 pm

  હસ્તમેળાપ વખતે ગોરબાપા મોટે મોટેથી કેટલી બધી બૂમો પાડતા હોય છે, ” વર કન્યા સાવધાન….વરકન્યા સાવધાન…. સાવધાન…સાવધાન…” ત્યારે વરરાજા કે સુકન્યા કોઈ સાંભળતા નથી, તો ત્યારે ગમે તેટલી “આકાશવાણી” થાય તો પણ કોણ સાંભળવાનું…………??????

 3. P.K.Davda April 9, 2013 at 9:28 am

  બિચારો મગન!!

 4. સુરેશ જાની April 9, 2013 at 7:15 am

  પીઠી ચોળતી વેળા ઘણીયે વોર્નિંગ્યું આપવામાં આવે જ છે.
  મગનિયા ભાઈએ ઈ વખતે કન્વિનિયન્ટલી કાન ગીરે મૂકાવેલા !!

 5. dhirajlalvaidya April 9, 2013 at 6:12 am

  ઘોડે ચડ્યો ત્યારે કોઇ આકાશવાણી થઇ કે કેમ તે જણાવ્યું નથી.
  આમ પણ જેઓ ઘોડે ચડ્યા છે તે-તે ને જન્મટીપ થઇ છે…..
  …કદાચ એટલે જ જુદી આકાશવાણી ની આકાશને જરૂર જણાય ન હશે.

 6. Veena dani April 9, 2013 at 4:16 am

  Gode chadhata Pamela vichryu nathi laud kayega to bhai pasta yea nathi kayega phirbhi pastayega life is adjustment in every moment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: