હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૧૭

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એવી કઈ વસ્તુ છે કે, જે પહેલાં બહુ પૈસાદાર લોકો જ રાખી શકતા; પણ હવે દરેક પાસે હોય છે. અને એ વસ્તુ   ક્યાંય ઉછીની કે વેચાતી મળતી નથી.

પ્રશ્ન

એ શું છે?

Advertisements

Comments are closed.