હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૧૬

સાભાર – શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ 

સસલું અને કાચબો બન્ને આઈ. આઈ.ટી. માં જોડાવા ગયા. પરીક્ષામાં કાચબાને ૮૪% માર્ક મળ્યા અને સસલાને ૯૫% . પણ એડમીશન કાચબાને જ મળ્યું.

પ્રશ્ન – શા માટે?

Comments are closed.

%d bloggers like this: