હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – નવું પાનું

આ આખું ગહન શાસ્તર ગુમાવાઈ ન જાય; એ માટે બધી કસોટીઓ અને એમના જવાબ અહીં હમ્મેશ મળી રહેશે…

હુંશિયારીની કસોટી – નવું પાનું 

નવા વાચકો પહેલાં માત્ર સવાલ વાંચે અને ન આવડે તો, (ઘણાંને નથી આવડ્યા!) જવાબ જોઈ લે.

       એ જવાબ જોઈને ફરીથી પરીક્ષા ના આપતા. અમારા ઈમેલો ઠામુકાના વધી જાશે!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: