હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩, જવાબ

સાભાર – શ્રી. મનસુખલાલ ગાંધી

 • એક જાદુગર પાણી નીચે છ મિનીટ રહીને પ્રેક્ષકોને આહ્વાન આપે છે, કે ‘કોઈ પાણી નીચે રહી શકે તો ૧૦,૦૦૦ ડોલર આપીશ.’
  એક બાળકે કહ્યું ,’ હું કોઈ સાધન વાપર્યા વગર ૧૦ મિનીટ રહી બતાવું.’
  અને એ બાળક ઈનામ જીતી ગયો.

પ્રશ્ન – શી રીતે ?

સાચો જવાબ

 • તેણે પાણી ભરેલો પ્યાલો માથા પર મૂક્યો.

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો ( તેમનો અને ભાગ લેનાર સૌ મિત્રોનો આભાર .)

 • રાજેન્દ્ર શાહ
 • મગનલાલ પટેલ
 • પ્રીતિ
 • ધીરજલાલ વૈદ – તેમણે તો…આમ તો હું સ્નાન કરૂં છું તેના માથા ઉપર પાણીની લોગ ટેંક છે. તો હું પણ ૧૫/૨૦ મિનિટ પાણીની નીચે રહેતો હોઇશ. માથા ઉપર પાણીની વાટકી મૂકીને ચાલો તો પાણીની નીચે રહેલા ગણાય ખરા. માથા ઉપર બરફનો ગાંગડો મૂકીને ચાલો તો પણ પાણીની નીચે રહેલા ગણાય. અલબત્ત બરફ પાણીનું ઘન સ્વરૂપ છે. એટલે તેને પાણી ગણવાની છૂટ આપવી જોઇએ. રોડ ઉપર ચાલતાં આપણા માથા ઉપર પાણીના વાદળ હોય છે. પણ તે પાણીનું વરાળ સ્વરૂપ થયું. કેટલીક ટનલ નદી કે દરિયાની નીચેથી પસાર થાય છે…તો તે ટનલમાંથી પસાર થનાર પાણીની નીચેથી પસાર થતો ગણાય. આ તો યાર નરાશની પળોના તૂક્કા છે….કાલે સાચો જવાબ જાણીશું.

શરદભાઈએ એક સરસ સંશય રજુ કર્યો. વાત સાચી છે.

 • “આમ” શબ્દ ખોટો વપરાયો હોય તેમ નથી લાગતું? જાદુગર જ્યારે કહે “આમ” તો મતલબ છે કે હું જેમ છ મિનિટ પાણીની નીચે રહ્યો તેમ. શું પેલો બાળક પણ જાદુગરની રીતે જ પાણીની નીચે રહ્યો? જરા જવાબ તપાસી જોજો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: