હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

નમો – ૧૦, માર્ચ – દિલ્હી તરફની દોડ?

       હાદ રાજકીય પ્રચાર કે પ્રસાર માટેનો – અરે! કોઇનાય  પ્રચાર માટેનો મંચ નથી. આ હસતા, હસાવતા, કિલ્લોલતા લોકોનું આંગણું છે. આખો દેશ આપણી જેમ હસતો કિલ્લોલતો રહે, એ  આપણી અંતરની આરજૂ છે.

    અને…..

એનો પ્રતિઘોષ 
નમોવાણીમાં 

————–

સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: