હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આદર્શ વિદ્યાર્થી

સાભારશ્રી. હેતલ મહેતા, સુરત

Should URL be …...ideal_student or idle_student !!!

વેરી વેરી સ્માર્ટ !!

Advertisements

2 responses to “આદર્શ વિદ્યાર્થી

  1. brinda shukla October 27, 2013 at 7:29 am

    right

  2. Preeti November 21, 2011 at 1:42 am

    સહી બાત હૈ…!!! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: