હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મારા ડોક્ટર બહુ સારા છે.

મેં ડોક્ટરને કહ્યુ,” મારો પગ બે જગ્યાએ ભાંગી ગયો છે.”

ડોક્ટર, “ એ બે જગ્યાએ ન જતા,”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: