હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અમારા પાડોશી

અમારા પાડોશી

અમારા ચન્દુલાલને એક વાત સમજાતી નથી (આમતો  તેમને એકે વાત સમજાતી નથી). સવારના પોર મા એકદી વી મને કે “આ બધા બૈરા તેમના વર બહેરા ચછે તેમ કેમ માનતી હશે?”

મે કહ્યું “ચન્દુલાલ “આમ સવારમા ઉખાણા પુછવાને બદલે સીધી વાત કરો” ” જુઓ વધુ ભાગે સ્ત્રીઓ તેમના વરને, સામ્ભળો છો કહી બોલાવે તે એમ માનતી હશે કે તેમનો વર બહેરો છે?”

” ચનુલાલ આવી સડેલી જોક નો કરો – એતો એવું છે ને કે વરનુ નામ નો લેવાય એટલે એ એમ કહી બોલવે” ” હા એ વાત સાચી .પેલો જનક ફીલમ જોવા ગયો એની બૈરી ને પુછ્યું કઈ ફીલમ જોવા ગય્પ હે તો કે “તમારા ભઈ તમારા ભઈ પાયલ બાજે”   ‘આ જુવોને ચન્દુલાલ તમે તેદી ફીલમ જોવા ગયા ને મે ભાભી ને પુછ્યું તો કહે – મેરા નામ તમારા ભઈ – જોવા ગયા છે.”

ચન્દુલાલે  નવો મુદ્દો ઉઠ્યાવ્યો ” આ બધા  બૈરાને તેમના વર આપણા ભઈ જ કેમ લગતા હશે ?”

” મને તેની ખબર નથી. અને મારે તે વીશે કઈ જાણવુ પણ નથી” પણ ચન્દુલાલ એમ મને છોદેતેમ ન હતા ” એક વાર તો અમારે બેંકમા ફોન અવ્યો .મેં ઉઠવ્યો તો સામેથીબેને કહ્યું

” તમારા ભાઇને આપોને .મેં કહ્યુ – અહીં બધા મારા ભાઈજ છે તમારે કયો જોઇયે છે? ”

તો કે “આવી મશ્કરી કરતા શરમાતા નથી ? કોકતો વળી – મનુના પપ્પા કહી બોલાવે.આમાય પાછા ગોટાળા થાય.શંભુપ્રસાદનો છોકરો મનુ ને એમના ડ્રાઈવરનો છોકરોય મનુ.તે મીસીસ શંભુ

બોલાવે શભુંને અને આવે ડ્રાઈવર !આપડો પાડોશી શીખડો  જસબીર એવી ગન્દી જોક કરે કે આપડાથી તો બોલાયે નહી- કહું ?” ના ચન્દુલાલ બોલાય નહી તેવું સંભળાયે  નહી.”ત્યમ તેમના પત્નીનો સાદ સંભળયો – બેબીના પપા સાંભ્ળ્યું. મે ચન્દુલાલને કહ્યું તમને બોલાવતાલાગે છે ને ચન્દુલાલ ગયા.

 

One response to “અમારા પાડોશી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: