હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક

પત્ની

  • તું હમ્મેશ તારી હેન્ડબેગમાં મારો ફોટો કેમ રાખે છે?

પતી

  • ગમે તેટલો અશક્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય ત્યારે, હું તારા ફોટા સામે જોઉં તો તે દુર થઈ જાય છે.

પત્ની

  • જોયું; હું તારા માટે કેટલી જાદુઈ અને શક્તીશાળી છું?

પતી

  • હા! હું તારા ફોટા સામે જોઈને કહું છું કે આના કરતાં વધારે મોટો પ્રશ્ન  શું હોઈ શકે?

———————————————–

Wife

  • You always carry my photo in your handbag to the office. Why?

Husband

  • When there is a problem, no matter how impossible, I look at   your picture and the problem disappears.

Wife

  • You see how miraculous and powerful I am for you?

Husband

  • Yes, I see your picture and say to myself, “What other  problem can there be greater than this one?”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: