હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હાસ્ય દરબારનું મુદ્રા ચિત્ર

laughing

એમા તો આ થ્યુ !

ડોક્તર- આ તમારા ત્રણ દાંત તુટી કેવી તુટી ગયા ?
છગન – બાયડીએ એ બનાવેલ લાડવા કડક થ્યા’તા.
ડોક્ટર – તે ખાવાની ના પડી દેવી’તી.
છગન – સાહેબ એમજ કર્યું;તુ.

મેરે પિયા ચલે પરદેશ

મેરે પિયા ચલે પરદેશ.

Thanks to Harnishbhai and Pravin Shastri

Hasyadarbar.

હું કોણ ?

મગન છગન ને ઘેર ગયો.બારણુ ખખડા
અંદરથી અવાજ=કોણ છે ?
મગન= ઇ તો હું.
છગન = હું કોણ ?
મગન = અલ્યા, એટલી ખબર નથી .તું છગન !

આળસની હદ

 

‘અલ્યા જીજ્ઞેશ ? તું એક્ઝામ આપવા કેમ ના ગયો ?’
યાર, પેપર બહુ અઘરું હતું !
‘પણ તને કેવી રીતે ખબર ? તું તો સાલા, અહી જ બેઠો છે !’
‘હા, પણ પેપર તો બે દહાડા પહેલા ‘લીક’ થઇ ગયેલું !’

(૪૨૬) તાંહળેતાંહળે પીજો ! (હાસ્યકાવ્ય)

Hasyadarbar love to put ValiDa

aka Valibhai Musa‘s

તાંહળેતાંહળે પીજો ! (હાસ્યકાવ્ય).

For surfer’s of Hasyadarbar to enjoy!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,417 other followers