હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હાસ્ય દરબારનું મુદ્રા ચિત્ર

laughing

શું જોઈએ ?

પપૂએ ભારે મેહનત કરી ભગવાન ખુશ થયાં

શું જોઈએ ?

પપ્પૂ- એક ગાડી એક નોકરી એમાં બહુ છોકરીઓ …

ભગવાન – તથાઅસ્તું ….

આજે પપ્પૂ છોકરીઓની સ્કૂલમાં બસ ડાઈવર છે…

A sentences on back of a Truck :

A sentences on back of a Truck :

+++++++++++++++++++++++++++++++
“ધીરે ધીરે ચલાવશો તો વારંવાર મળશુ,
ઝડપની મઝા લેવા જશો તો હરિદ્વાર મળશુ”
—————————————–

દમ હે તો પાસ કર,વર્ના બર્દાસ્ત કર !
““““““““““““`
જીસકો જલ્દી થી, “ચલે ગયે” !
……………………….
માલીકકી જીંદગી બિસ્કુટ ઔર કેક પર
ડ્રાઇવર કી જીંદગી ક્લચ ઔર બ્રેક પર !
……………………..
બુરી નજરવાલે તેરે બચ્ચે જીયે
બડે હોકર દેસી દારુ પીયે
…………………………
લડકી કો મત ઘુર, પાપ હોગા
તુ ભી કીસી દીન લડકીકા બાપ હોગા !
…………………….
તિતલીયા રસ પીતી હે, ભવરે બદનામ હોતે હે
દુનિયા શરબ પીતી હે, ડ્રાઇવર બદનામ હોતે હે
…………………
કીસીકી અમાનત દેખકે હેરાન ના હો
ભગવાન તુજે ભી દેગા પરેશાન ના હો
……………………………
છોટી ટ્રક પર
“મેં ભી બડા હોકે બડા ટ્રક બનુંગા”
………………………..
કીચડ પે ચલેગી તો ધોના પડેગા
ડ્રાઇવરસે શાદી કી, રોના પડેગા
……………………
ફાસલા રખ વરના પ્યાર હો જાયેગા
…………………
અગર તુ યે પઢ સકતા હે તો તુ મેરે બહોત પાસ હે !
…………………………………
માલિકકા પૈસા, ડ્રાઇવર કા પસીના
રોડ પે ચલતી હે બનકે હસીના
………………….
દુલ્હન વહી જો પીય બન ભાયે
ગાડી વો હી જો પૈસે કમાયે.
………………..
બજા હોરન, નીકલ ફોરન
……………………..
મેરા ભારત મહાન, ૧૦ મે સે ૯૯ બેઇમાન
…………………………..
રામરાજ મે દુધ મીલા
ક્રશ્ન રાજમે મે ઘી
કલયુબ મે દારુ મીલી
સમજ સમજ કે પી
……………………..
બચ કર ઓવરટેક કર
લગે ન તુજે બુરી નજર..

Dayaro !

અમેરિકાના પ્રમુખ બરાક
ઓબામા પાકિસ્તાનના
પ્રવાસે જાય તો અમેરિકાની
ચેનલ ઉપર બે લાઇનના
સમાચાર આવે
Yesterday our
President started
for Pakistan and
tonight he will
reach Islamabad
at 9.30 p.m.
પરંતુ આટલી જ વાત અમારા
સૌરાષ્ટ ના લોક ડાયરા ના
લોક સાહિત્યકારને કહેવામાં
આવે તો જેની રગેરગમાં
સાહિત્યનો દરિયો ઘૂઘવાટા
કરતો હતો એવો લોકકલાની
હરતી-ફરતી યુનિવર્સિટી જેવો
કલાકાર આ ઘટનાનું
લડાવીને વર્ણન કરે તો એ
વર્ણન નીચે મુજબ હોય.

અખિલ બ્રહ્નાંડની માલીકોર
પૃથ્વી,
પૃથ્વીની માલીકોર એશિયા,
એશિયાની માલીકોર ભારત,
ભારતની માલીકોરની માલીકોર
મારું ને તમારું ગુજરાત રાજ
આવેલું છે,
અખિલ બ્રહ્નાંડની માલીકોર
ભારત થી રૂપાળો કોઇ દેશ નથી
અને ગુજરાતથી રૂડો કોઇ
પ્રદેશ નથી,
પણ એમ કહેવાય છે કે
જગતના ચોકમાં ભારત પછી
જો કોઇ દેશને બીજો નંબર
આપવો હોય તો ઇ અમેરિકાને
આપી હકાય,
એવા અમેરિકાનો રાજા,
જેનું નામ બરાકભાઇ ઓબામા,
પોતાના ધોળાઘર નામના
રાજમહેલમાંથી ગઇકાલે
પાકિસ્તાનની સફરે જાવા
હાલતાં થીયા છે,
પણ ઇ વેળા ઘટના કેવી ઘટી
હશે ?
એવે ટાણે રૂપક કેવું રચાણું હશે ? એનો જવાબ કોઇ આપી હકે
તો એકમાત્ર લોકસાહિત્ય આપી
હકે બાકી કોઇની તાકાત નથી.
લ્યો ત્યારે વારતા માંડું છઉ.
હજુ ગઇકાલની વાત છે.
સવારનું ટાણું છે.
અમેરિકાની રાજધાનીના ધોળાઘર
માંથી કાળા માથાનો અને કાળા
રંગનો જુવાન,
સૂટ પહેર્યું છે, પગમાં જોડાં
રહી ગ્યાં છે,
હાથમાં નાનકડી સૂટકેસ છે,
આવો અલૈયા મેરામણ જેવો
જુવાન સજધજ થઇને
વિમાન મથક ભણી જાવા ધીરાં
ધીરાં ધીરાં ધીરાં ધીરાં ડગલાં
માંડતો હાલતો થીયો છે.
એવે ટાણે ઇમ કેવાય છે કે
ધોળાઘરના રાણીવાસની
માલીકોરથી બરાકભાઇ ઓબામા
ના ઘરેથી ઇમની પરણેતર
બેનબા મિશેલબેન પોતાના
સાયબાનાં,
પોતાના પીયુડાનાં,
પોતાના કંથડાનાં પગલાં
દબાવતાં પાછળ આવ્યાં અને
અડખે-પડખે કોઇ સાંભળતું
નઇથ એની પાકી ખાતરી કરીને
રૂપાની ઘંટડી જેવા અવાજે
એટલું બોલ્યાં કે સાંભળ્યું ?
પોતાની અર્ધાંગનાનો અવાજ
કાને પડતાં ઓબામાના પગ
ઘડી ના છઠ્ઠા ભાગમાં થાંભલો
થઇ ગ્યા અને બરાકભાઇએ
પાછું વળીને આમ જ્યાં નજર
કરી અને બેય માણાની ચાર
આંખ્યું એક થઇ ત્યાં તો
મુમન લાગી તુમના અને
તુમન લાગી મું,
લૂણ વળૂંભા પાણી એ
પાણી વળુંભા લૂણ.
અને ધોળાઘરની મહારાણી
બેનબા મિશેલબેન પણ કેવાં?
ઉગમણો વા વાય તો
આથમણી નમે,
આથમણો વા વાય તો
ઉગમણી નમે,
ઓતરાદો વા વાય
તો
દખણાદી નમે,
દખણાદો વા વાય તો
ઓતરાદી નમે,
અને ચારે દશુનો વા વાય તો
ભાંગીને ભૂકો થઇ જાય,
દિનોનાથ જે દી’ સાવ નવરો હશે
તે દી’ થોડી-થોડી કાળા રંગની
માટી લઇને ઘડી હોય એવી
બેનબા મિશેલ એટલું બોલી કે
હે સાયબા,
હે કંથડા, હે પીયુડા
હે મારી નણદીના વીર
તને એકલો નહીં જાવા દઉં.
હેં… કે… હા… હેં… કે… હા
આટલું બોલીને બેનબા એટલું
બોલ્યાં કે તમારે જાવું હોય
ન્યા જાવ,
ભલે નરકમાં જાવ પણ તમે
પાકિસ્તાન નો જાવ,
પોતાની પરણેતરના હૃદયમાંથી નીકળેલાં વેણ
સાંભળી ને
ઓબામાનાં સવાસો કરોડ
રૂંવાડાં સમ સમ સમ સમ સમ
કરતાં ઊભાં થઇ ગ્યાં અને
ઓબામા તે દી’ એટલું બોલ્યા
કે ચ્યમ ?
ચ્યમ નો જઉં ?
પોતાના ધણીનો, પોતા ના
ઘરવાળાનો સવાલ સાંભળીને
બેનબા મિશેલ શું જવાબ વાળે છે ઇની વાત
ડાયરાને વિહામા
પછી કરીશ,
અટાણે સૌ મોજથી ચા-પાણી
પીવો,
માથે બીડી ટેકવો,
પાછા મળી ન્યા સુધી સૌને
મારા ઝાઝા કરીને જે માતાજી.

ભડના દીકર્યા

“હેં …..ભા,”
“આપની જવાનીમાં ધિંગાણે જાતા અ.અ.ને હાલ જાવ સો ઈમાં કાઈ ફરક ખરો?”
“હ..અ..ન ખરોને “
“શું?”
“તે..દિ પૈંડનું લોઇ કોઈ દેખે ઈ ખમાતું નો’તું, તી..આપડે લાલ કાપડું પે’રતા “
“અને હાલ?”
” હા..લ..તો “
પીળું પાટલૂન પે’રીએ છીયે!”
“બા….પૂં”

No Idea Sirji !

ડૉકટર – તુ જાણે છે તારા દાદા કોણ છે..

છોકરી- બિગબી

ડૉકટર – તારી માં કોણ છે

છોકરી- મિસ વર્લ્ડ

ડૉકટર -અને તારા બાપુ કોણ

છોકરી- નો આઈડિયા સરજી

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,425 other followers